Elbnb är ett initiativ från Renault för att få svenska folket att dela med sig av sin el. Så att vi tillsammans kan underlätta för alla elbilsförare och förändra Sverige – en sladd i taget.

Att ladda en elbil är enklare än du tror. Det räcker faktiskt med ett vanligt eluttag. Ju fler som delar med sig av sin el, desto fler elbilar kommer vi se på Sveriges vägar i framtiden.

Att registrera en Elbnb är riktigt enkelt. Har du ett eluttag i garaget? Ja, då har du en laddplats! Bara fantasin kan begränsa antalet möjliga laddplatser.

Det finns fler saker du kan göra för att förändra elbilsituationen i Sverige. Rösta för en bättre infrastruktur genom att skriva upp dig på namnlistan. Registrera dina eluttag på kartan och ge fler tillgång till att kunna ladda sina elbilar, eller varför inte bygga din egen laddbox? På guiden förklarar vi hur man gör.

Var med och förändra Sverige – en sladd i taget!

För efterfrågan av laddplats

Renault Nordic är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du anger på den här webbsidan.

 

Renault Nordic AB,
Org. nr. 556713-6543, Esbogatan 12, 164 74 Kista, e-post: info@elbnb.se

 

Vi behöver behandla dina personuppgifter om du vill att din efterfrågade laddplats ska vara med på kartan, och för att kommunicera ditt önskemål till berörda politiker och den nationella samordnaren för laddinfrastruktur. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna skicka ett e-post med din efterfrågade Elbnb laddplats till berörda politiker och den nationella samordnaren för laddinfrastruktur.

 

Vi behandlar förnamn, adress för din önskad laddplats, och e-postadress. Ditt förnamn, din motivering, och adressen för din önskad laddplats kommer att synas i e-posten till kommunpolitikerna vilket därmed kan komma att bli en offentlig handling. Din e-postadress används för att skicka en kopia på e-posten till dig i bcc. Förutom det som eventuellt kan utgöra personuppgifter (t.ex. ett unikt förnamn) i e-posten till kommunpolitikerna, lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part.

 

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig, och vi kommer att på begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. För att göra detta kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan.