Att förvara bildäck på rätt sätt är viktigt för att förlänga deras livslängd och säkerställa att de fungerar optimalt när det är dags att byta. Rätt förvaring kan förhindra skador som annars kan uppstå på grund av ogynnsamma miljöförhållanden eller felaktig hantering. Här är några viktiga steg för att förvara dina däck på bästa sätt.

Bestäm var du ska förvara däcken

Första steget är att välja rätt plats för förvaring. Har du ingen plats för däcken kan du kolla in prinsens lager förråd eller något annat företag som erbjuder förvaring och förråd.

Däcken bör förvaras på en sval, torr och mörk plats. Temperaturvariationer och direkt solljus kan påverka däckets gummi negativt, vilket kan leda till sprickor och för tidigt åldrande. Om du har ett garage eller en källare, är dessa ofta idealiska platser. Om inomhusförvaring inte är möjligt, överväg att använda ett däcköverdrag för att skydda dem mot väder och vind.

Tvätta däcken ordentligt

Innan du förvarar dina däck är det viktigt att tvätta dem ordentligt. Smuts, salt och andra vägföroreningar kan orsaka korrosion och skada däcket under förvaringen. Använd en borste och ett milt rengöringsmedel för att avlägsna all smuts och grus. Se till att däcken är helt torra innan du förvarar dem för att förhindra mögel och rostbildning på fälgarna, om de är monterade.

Montering

Om du förvarar däck med fälgar, är det viktigt att tänka på hur de placeras. Däcken kan förvaras antingen staplade horisontellt eller hängande vertikalt. Om däcken inte är monterade på fälgar, bör de förvaras stående upprätt för att förhindra att de deformeras. Det är också en bra idé att rotera däcken ibland under förvaringen för att undvika att de plattas till på ena sidan.

När de väl ska monteras är det viktigt att du sätter rätt däck fram om de är olika mönsterdjup.

lufttryck och mönsterdjup

Innan du förvarar dina däck, kontrollera lufttrycket. Däcken bör ha rätt tryck, eftersom däck med för lågt tryck kan deformeras under förvaringen. Mönsterdjupet är också en viktig faktor att kontrollera. Om mönsterdjupet är mindre än 3 millimeter, bör du överväga att byta ut däcken snarare än att förvara dem. Däck med otillräckligt mönsterdjup är mindre effektiva och kan utgöra en säkerhetsrisk.

Förvaring av sommar- och vinterdäck

Att förvara bildäck på rätt sätt kräver lite tid och noggrannhet, men det är en värdefull investering för att förlänga deras livslängd och säkerställa optimal prestanda. Genom att välja rätt förvaringsplats, tvätta däcken ordentligt, tänka på hur de monteras och kontrollera lufttryck och mönsterdjup, kan du vara säker på att dina däck är i bästa möjliga skick när det är dags att använda dem igen.

Similar Posts